top of page
juli-69-Edit.jpg

Præsentation

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt de gældende etiske regler samt har naturligvis tavshedspligt. Du kan læse mere herom på www.psykologeridanmark.dk

Jeg har praktiseret som klinisk psykolog gennem en årrække i kommunalt regi og har derfor en lang og bred erfaring indenfor terapi med børn, unge og voksne. Derudover har jeg fungeret som parterapeut igennem flere år og vejleder både i forhold til hensigtsmæssige skilsmisser, samt tilbyder parterapi til par, der ønsker at blive sammen. Jeg er certificeret parterapeut hos cand. psych., specialist i psykoterapi, Lone Algot.

Tidligere har jeg været beskæftiget som underviser i psykologi og pædagogik. Jeg er lektor i psykologi og har gennem en årrække været tilknyttet censorkorpset inden for CVU´erne i Danmark.

Jeg har desuden arbejdet som psykolog på en døgninstitution for anbragte børn og unge og har i den forbindelse bidraget til antologien "Børneperspektiver på Døgninstitutioner", Syddansk Universitetsforlag, 2008.


Privat er jeg gift, har to voksne børn og bor i Vejle.


bottom of page