top of page

Datasikkerhed

Som dataansvarlig i psykologklinikken sannelinke.dk er det særdeles vigtigt for mig, at du føler dig tryg i forhold til dine data. Jeg har derfor valgt at beskrive her, hvorledes jeg behandler og passer på dine data.

Jeg er forpligtet til at optage journal, da jeg arbejder under Psykologloven. 

Jeg skriver manuel journal og disse journaloptegnelser gemmes i et aflåst arkivskab i min klinik. Du er altid velkommen til at bede om journalindsigt.

Dine journaloptegnelser vil blive gemt i 5 år, hvorefter de destrueres. 

Hos mig behøver du ikke at oplyse cpr. nr., med mindre du skal have et beløb refunderet fra dit forsikringsselskab og ønsker min hjælp hertil. 

Jeg benytter en krypteret, sikker mail. Når du sender mails til mig, vil disse blive udskrevet og lagt i journalen, hvorefter mailen slettes. 

Da sms ikke er en sikker kommunikationskanal, bedes du sende fortrolige oplysninger over min mail. Sms´er kan benyttes, hvis der er brug for at flytte en aftale eller andet. 

bottom of page