top of page
juli-69-Edit.jpg

Supervision

Nogle arbejdspladser anvender supervison som et fast, regelmæssigt tiltag, der har til formål at sikre, at deres medarbejdere altid har mulighed for at ventilere deres vanskeligheder og udfordringer. Dette kan sidestilles med et månedligt "serviceeftersyn". 

Andre arbejdspladser anvender supervision primært i tilfælde af akut opståede problemstillinger, hvor en eller flere medarbejdere er ramt af en krise eller sidder fast i en faglig vanskelig situation.

Gennem mit psykologiske virke har jeg gennem de sidste 15 år superviseret mange og meget forskelligartede faggrupper. Disse har været: lærere, pædagoger, psykologer, psykoterapeuter, ufaglærte, ssp-medarbejdere, ledere m.fl.

Jeg superviserer såvel enkelte medarbejdere, medarbejdergrupper såvel som ledere. I gruppesupervisioner arbejder jeg med reflekterende teams. Det betyder, at alle, der overværer supervisionen, er aktive og deltagende. Det er min erfaring, at der skabes en synergieffekt, således at mange får udbytte af en enkelt supervision.

I en supervision kan man arbejde med en faglig problemstilling eller med en personlig problemstilling, der viser sig i det faglige arbejde. Begge dele er lige relevante og afhænger af, hvad supervisanten har behov for. Jeg lader altid den enkelte definere, hvad vedkommende har brug for.

Supervision af psykologer

Jeg superviserer gerne psykologer på vej mod autorisation. Hvis I er flere, kan der oprettes en gruppe. Kontakt mig for nærmere information.

Honorar

Honorar for en individuel supervision à 60 min.: kr. 1.500,- + moms

Honorar for en gruppesupervision 2-5 personer à 60 min.: kr. 2.000,- + moms

Honorar for større grupper aftales særskilt. 

Udover honorar må der påregnes kørselsudgifter, såfremt supervisionen foregår hos jer.

bottom of page