top of page

Parterapi

Parforholdet er den mest intime relation, vi indgår i, siden vores tidligste år som barn i en familie. Det er derfor også dette sted, hvor vores barndomssår har mulighed for at heles. Med andre ord er parforholdet det sted, hvor vi har allerstørst mulighed for vækst og udvikling. Imidlertid er det også det sted, hvor vi oftest oplever os afmægtige og fanget af konflikter. Man kan sige, at vi i vores parforhold udspiller de grundkonflikter, som vi har med os fra vores opvækst.

Hvis man skal have mulighed for at komme igennem disse konflikter og bruge parforholdet til at blive et helt menneske, kan man have brug for hjælp.

Jeg har stor erfaring i at hjælpe par, der er stødt på grund i deres parforhold. Gennem forskellige teknikker hjælper jeg jer til en gensidig forståelse af hver jeres grundkonflikt samt støtter jeres videre proces.

Hvis I imidlertid har besluttet jer for skilsmisse, kan jeg tilbyde hjælp til at gennemføre denne på den mest skånsomme måde i forhold til eventuelle børn og andre involverede parter.

Opstarten er en afklarende session på 60 minutter med henblik på at vurdere, hvorvidt I vil profitere af parterapi. 

Et parterapeutisk forløb består af sessioner på 60 minutters varighed. Der vil desuden være indlagt to individuelle samtaler, hvor hver jeres baggrundshistorie med særligt fokus på tilknytningsmønstre afklares. 

Jeg kan endvidere være behjælpelig med rådgivning i forhold til seksuelle problemer, der måtte være opstået i parforholdet. Det er ikke usædvanligt, at følelsesmæssige vanskeligheder både personligt og/eller i parforholdet får afsmittende effekt på det seksuelle område. 

bottom of page